Podatność CVE-2007-6192


Publikacja: 2007-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The web management interface in Citrix NetScaler 8.0 build 47.8 uses weak encryption (XOR of unpadded data) to store credentials within a cookie, which makes it easier for remote attackers to obtain cleartext credentials when a cookie is captured via a known-plaintext attack.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Citrix NetScaler Web Management Cookie Weakness
nnposter
02.12.2007

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3409
http://securitytracker.com/id?1018991
http://www.securityfocus.com/archive/1/484182/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38646

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top