Podatność CVE-2007-6294


Publikacja: 2007-12-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in IBM Hardware Management Console (HMC) 3 R3.7 allow attackers to gain privileges via "some HMC commands."

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
IBM -> Hardware management console 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26769
http://www.securitytracker.com/id?1019062
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4143
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc/power4/install/ptf_U814685.html
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/subscriptions/pqvcmjd?mode=18&ID=4036
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38914

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top