Podatność CVE-2007-6305


Publikacja: 2007-12-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in IBM Hardware Management Console (HMC) 7 R3.2.0 allow attackers to gain privileges via "some HMC commands."

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Hardware management console 

 Referencje:
https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc/power6/install/v7.Readme.html#MH01065
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/subscriptions/pqvcmjd?mode=18&ID=4038
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4144
http://secunia.com/advisories/27961
http://www.securitytracker.com/id?1019062

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top