Podatność CVE-2007-6341


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Net/DNS/RR/A.pm in Net::DNS 0.60 build 654, as used in packages such as SpamAssassin and OTRS, allows remote attackers to cause a denial of service (program "croak") via a crafted DNS response.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Net dns -> Net dns 

 Referencje:
http://search.cpan.org/src/OLAF/Net-DNS-0.63/Changes
http://www.debian.org/security/2008/dsa-1515
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2008:073
http://www.securiteam.com/unixfocus/6I00E0UKKQ.html
http://www.securityfocus.com/bid/26902
http://www.securitytracker.com/id?1019104
https://rt.cpan.org/Public/Bug/Display.html?id=30316
https://usn.ubuntu.com/594-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top