Podatność CVE-2007-6371


Publikacja: 2007-12-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Nokia N95 cell phone with RM-159 12.0.013 firmware allows remote attackers to cause a denial of service (device inoperability) via a SIP INVITE message accompanied by an immediately subsequent SIP CANCEL message, followed by a second SIP INVITE message in a different session.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Nokia -> N95 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4113
http://www.securityfocus.com/bid/26726
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2007-December/058839.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top