Podatność CVE-2007-6458


Publikacja: 2007-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in shop/mainfile.php in 123tkShop 0.9.1 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via a base64-encoded value of the admin parameter to shop/admin.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
My123tkshop -> E-commerce-suite 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26890
https://www.exploit-db.com/exploits/4733

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top