Podatność CVE-2007-6459


Publikacja: 2007-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Anon Proxy Server 0.100, and probably 0.101, allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in (1) the host parameter to diagdns.php, and (2) the host parameter and possibly (3) the port parameter to diagconnect.php, a different vulnerability than CVE-2007-6460.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Anon Proxy Server - Remote Code Execution
Michael Brooks
20.12.2007

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Anon proxy server -> Anon proxy server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3463
http://www.securityfocus.com/archive/1/485151/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/26882
https://www.exploit-db.com/exploits/4734

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top