Podatność CVE-2007-6477


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the on-line help feature in Citrix Web Interface 2.0 and earlier, and NFuse, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Web interface 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX115283
http://www.securityfocus.com/bid/26933
http://www.securitytracker.com/id?1019132
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4254
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39123

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top