Podatność CVE-2007-6482


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Device Manager daemon (utdevmgrd) in Sun Ray Server Software 2.0, 3.0, 3.1, and 3.1.1 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> Ray server software 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103175-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201227-1
http://www.securityfocus.com/bid/26944
http://www.securitytracker.com/id?1019118
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4269
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39133

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top