Podatność CVE-2007-6486


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in shout.php (aka the shoutbox) in LineShout 1.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) username (nickname) or (2) message parameter. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Geek-palace.com -> Lineshout 

 Referencje:
http://davidsopas.com/blog/2007/12/17/lineshout-v10-software-html-injection/
http://www.securityfocus.com/bid/26906
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39090

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top