Podatność CVE-2007-6488


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in Falcon Series One CMS 1.4.3 allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in (1) the dir[classes] parameter to sitemap.xml.php or (2) the error parameter to errors.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Falcon -> Series one cms 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4173
https://www.exploit-db.com/exploits/4712

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top