Podatność CVE-2007-6490


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Falcon Series One CMS 1.4.3 allows remote attackers to change a password via a certain changepass action to index.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Falcon -> Series one cms 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4173
https://www.exploit-db.com/exploits/4712

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top