Podatność CVE-2007-6571


Publikacja: 2007-12-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Sun Java System Web Proxy Server 3.6 before SP11 on Windows allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka BugID 6611356.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 
SUN -> Java system web server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103002-1
http://www.securityfocus.com/bid/26978
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4313
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43977

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top