Podatność CVE-2007-6576


Publikacja: 2007-12-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Adult Script 1.6.5 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter to (1) videolink_count.php or (2) links.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adultscript -> Adultscript 

 Referencje:
http://www.inj3ct-it.org/exploit/adultscript.txt
http://www.securityfocus.com/bid/26996
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39229
https://www.exploit-db.com/exploits/4775

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top