Podatność CVE-2007-6616


Publikacja: 2008-01-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in simpleforum.cgi in SimpleForum 4.6.2 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the searchkey parameter in a search action. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SimpleForum <= 4.6.2 - Cross-Site Scripting Vulnerability
sys-project
04.01.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Simpleforum -> Simpleforum 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3509
http://www.securityfocus.com/archive/1/485489/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27005
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39202

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top