Podatność CVE-2007-6648


Publikacja: 2008-01-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in index.php in SanyBee Gallery 0.1.0 and 0.1.1 allows remote attackers to include and execute arbitrary local files via directory traversal sequences in the p parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sanybee gallery -> Sanybee gallery 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/27072
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39392
https://www.exploit-db.com/exploits/4816

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top