Podatność CVE-2008-0027


Publikacja: 2008-01-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in the Certificate Trust List (CTL) Provider service (CTLProvider.exe) in Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 4.2 before 4.2(3)SR3 and 4.3 before 4.3(1)SR1, and CallManager 4.0 and 4.1 before 4.1(3)SR5c, allows remote attackers to cause a denial of service or execute arbitrary code via a long request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Call Manager CTLProvider Heap Overflow Vulnerability
Cody Pierce
17.01.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 
Cisco -> Unified communications manager 

 Referencje:
http://dvlabs.tippingpoint.com/advisory/TPTI-08-02
http://securityreason.com/securityalert/3551
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080932c61.shtml
http://www.securityfocus.com/archive/1/486432/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27313
http://www.securitytracker.com/id?1019223
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0171
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39704

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top