Podatność CVE-2008-0150


Publikacja: 2008-01-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the LDAP authentication feature in Aruba Mobility Controller 2.3.6.15, 2.5.2.11, 2.5.4.25, 2.5.5.7, 3.1.1.3, and 2.4.8.11-FIPS or earlier allows remote attackers to bypass authentication mechanisms and obtain management or VPN interface access.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Aruba Mobility Controller User Authentication Vulnerability
Robbie Gill
10.01.2008

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aruba networks -> Aruba mobility controllers 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3529
http://www.arubanetworks.com/support/alerts/aid-122207.asc
http://www.securityfocus.com/archive/1/485831/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27144

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top