Podatność CVE-2008-0244


Publikacja: 2008-01-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SAP MaxDB 7.6.03 build 007 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary commands via "&&" and other shell metacharacters in exec_sdbinfo and other unspecified commands, which are executed when MaxDB invokes cons.exe.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Pre-auth remote commands execution in SAP MaxDB 7.6.03.07
Luigi Auriemma
12.01.2008

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Maxdb 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/sapone-adv.txt
http://securityreason.com/securityalert/3536
http://www.securityfocus.com/archive/1/486039/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27206
http://www.securitytracker.com/id?1019171
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0104
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39573
https://www.exploit-db.com/exploits/4877

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top