Podatność CVE-2008-0277


Publikacja: 2008-01-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Fileshare module for Drupal allows remote authenticated users with node-creation privileges to execute arbitrary code via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Drupal -> Fileshare module 

 Referencje:
http://drupal.org/node/208537
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39609

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top