Podatność CVE-2008-0303


Publikacja: 2008-02-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The FTP print feature in multiple Canon printers, including imageRUNNER and imagePRESS, allow remote attackers to use the server as an inadvertent proxy via a modified PORT command, aka FTP bounce.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Canon -> I-sensys 
Canon -> Imagepress 
Canon -> Imagerunner 
Canon -> Imagerunner 2620 
Canon -> Imagerunner 5000i 
Canon -> Imagerunner 5020 
Canon -> Imagerunner 6870 
Canon -> Imagerunner 8500 
Canon -> Imagerunner 9070 
Canon -> Imagerunner c3200 
Canon -> Imagerunner c3220 
Canon -> Imagerunner c6800 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/568073
http://www.usa.canon.com/html/security/pdf/CVA-001.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/28042
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2008/JVNDB-2008-000013.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN10056705/index.html
http://itso.iu.edu/20080229_Canon_MFD_FTP_bounce_attack
http://securitytracker.com/id?1019528

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top