Podatność CVE-2008-0307


Publikacja: 2008-03-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Integer signedness error in vserver in SAP MaxDB 7.6.0.37, and possibly other versions, allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors that trigger heap corruption.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Maxdb 

 Referencje:
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=669
http://www.securityfocus.com/bid/28183
http://www.securitytracker.com/id?1019571
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0844/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41107

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top