Podatność CVE-2008-0308


Publikacja: 2008-02-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Symantec Decomposer, as used in certain Symantec antivirus products including Symantec Scan Engine 5.1.2 and other versions before 5.1.6.31, allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a malformed RAR file to the Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) port (1344/tcp).

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Symantec -> Scan engine 
Symantec -> Symantec antivirus clearswift 
Symantec -> Symantec antivirus filtering domino mpe 
Symantec -> Symantec antivirus messaging 
Symantec -> Symantec antivirus microsoft sharepoint 
Symantec -> Symantec antivirus ms isa 
Symantec -> Symantec antivirus network attached storage 
Symantec -> Symantec antivirus scan engine 
Symantec -> Symantec antivirus scan engine caching 
Symantec -> Symantec mail security exchange 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0680
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2008.02.27.html
http://www.securitytracker.com/id?1019503
http://www.securityfocus.com/bid/27911
http://secunia.com/advisories/29140
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=666

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top