Podatność CVE-2008-0379


Publikacja: 2008-01-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Race condition in the Enterprise Tree ActiveX control (EnterpriseControls.dll 11.5.0.313) in Crystal Reports XI Release 2 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via the SelectedSession method, which triggers a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Activex 
Businessobjects -> Crystal reports xi 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4931
http://www.securityfocus.com/bid/27333
http://www.securitytracker.com/id?1019239
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39743

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top