Podatność CVE-2008-0470


Publikacja: 2008-01-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A certain ActiveX control in Comodo AntiVirus 2.0 allows remote attackers to execute arbitrary commands via the ExecuteStr method.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Activex 
Comodo -> Comodo antivirus 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4974
http://www.securityfocus.com/bid/27424
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39904

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top