Podatność CVE-2008-0495


Publikacja: 2008-01-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Pegasus CIM Server in IBM Hardware Management Console (HMC) 7 R3.2.0 allows remote attackers to cause a denial of service via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
IBM -> Hardware management console 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/27484
http://www.securitytracker.com/id?1019280
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0323
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0638
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/subscriptions/pqvcmjd?mode=18&ID=4129
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40021
https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc/power6/install/v7.Readme.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top