Podatność CVE-2008-0515


Publikacja: 2008-01-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the musepoes (com_musepoes) component for Mambo and Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the aid parameter in an answer action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Musepoes component 
Joomla -> Musepoes component 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0358
http://www.securityfocus.com/bid/27507
http://www.milw0rm.com/exploits/5011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top