Podatność CVE-2008-0533


Publikacja: 2008-03-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in securecgi-bin/CSuserCGI.exe in User-Changeable Password (UCP) before 4.2 in Cisco Secure Access Control Server (ACS) for Windows and ACS Solution Engine allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an argument located immediately after the Help argument, and possibly unspecified other vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco ACS UCP Remote Pre-Authentication Buffer Overflows
Felix \'FX\...
17.03.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Acs for windows 
Cisco -> Acs solution engine 
Cisco -> User changeable password 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3743
http://securitytracker.com/id?1019607
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a008095f0c4.shtml
http://www.recurity-labs.com/content/pub/RecurityLabs_Cisco_ACS_UCP_advisory.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/489463/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28222
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0868
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41156

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top