Podatność CVE-2008-0620


Publikacja: 2008-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SAPLPD 6.28 and earlier included in SAP GUI 7.10 and SAPSprint before 1018 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a 0x53 LPD command, which causes the server to terminate.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple vulnerabilities in SAPlpd 6.28
Luigi Auriemma
06.02.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Sapgui 
SAP -> Saplpd 
SAP -> Sapsprint 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3619
http://www.securityfocus.com/archive/1/487508/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/487575/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27613
http://www.securitytracker.com/id?1019300
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0409
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0438

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top