Podatność CVE-2008-0621


Publikacja: 2008-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in SAPLPD 6.28 and earlier included in SAP GUI 7.10 and SAPSprint before 1018 allows remote attackers to execute arbitrary code via long arguments to the (1) 0x01, (2) 0x02, (3) 0x03, (4) 0x04, and (5) 0x05 LPD commands.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple vulnerabilities in SAPlpd 6.28
Luigi Auriemma
06.02.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Sapgui 
SAP -> Saplpd 
SAP -> Sapsprint 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3619
http://www.securityfocus.com/archive/1/487508/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/487575/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27613
http://www.securitytracker.com/id?1019300
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0409
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0438
https://www.exploit-db.com/exploits/5079

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top