Podatność CVE-2008-0634


Publikacja: 2008-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the NamoInstaller.NamoInstall.1 ActiveX control in NamoInstaller.dll 3.0.0.1, as used in Sejoong Namo ActiveSquare6, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long argument to the Install method, a different vulnerability than CVE-2008-0551.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sejoong namo -> Activesquare 
Sejoong namo -> Namoinstall.1 activex control 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40199

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top