Podatność CVE-2008-0703


Publikacja: 2008-02-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple directory traversal vulnerabilities in sflog! 0.96 allow remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the (1) permalink or (2) section parameter to index.php, possibly involving includes/entries.inc.php and other files included by index.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
sflog! 0.96 remote file disclosure vulnerabilities
muuratsalo
12.02.2008

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sflog -> Sflog 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3629
http://www.securityfocus.com/archive/1/487368/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27541
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40115
https://www.exploit-db.com/exploits/5027

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top