Podatność CVE-2008-0715


Publikacja: 2008-02-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in ACDSee Photo Manager 8.1, 9.0, and 10.0 allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a malformed XBM file. NOTE: this might be the same as CVE-2007-6009.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Acdsee -> Photo manager 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0443
http://www.trendmicro.com/vinfo/secadvisories/default6.asp?VName=Vulnerability+in+AcdSee+Photo+Manager
http://secunia.com/advisories/28797

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top