Podatność CVE-2008-0769


Publikacja: 2008-02-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Livelink ECM 9.0.0 through 9.7.0 and possibly earlier does not set the charset, which allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via UTF-7 encoded input.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Livelink ecm 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2008-January/059985.html
http://withdk.com/archives/livelink-utf7-xss-advisory.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/27537
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40123

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top