Podatność CVE-2008-0799


Publikacja: 2008-02-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the Quiz (com_quiz) 0.81 and earlier component for Mambo and Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the tid parameter in a user_tst_shw action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Com quiz 
Joomla -> Com quiz 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5119
http://www.securityfocus.com/bid/27808
http://secunia.com/advisories/28980

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top