Podatność CVE-2008-0823


Publikacja: 2008-02-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Header Image Module before 5.x-1.1 for Drupal allows remote attackers to access the administration pages via unknown attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Drupal -> Header image 

 Referencje:
http://drupal.org/node/221359
http://www.securityfocus.com/bid/27787
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0571
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40510

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top