Podatność CVE-2008-0831


Publikacja: 2008-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in the Rapid Recipe (com_rapidrecipe) 1.6.5 and earlier component for Joomla! allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) user_id or (2) category_id parameter. NOTE: this might overlap CVE-2008-0754.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Rapid recipe 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5103

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top