Podatność CVE-2008-0832


Publikacja: 2008-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the Kemas Antonius com_quran 1.1 and earlier component for Mambo and Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the surano parameter in a viewayat action.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Kemas antonius com quran 
Joomla -> Kemas antonius com quran 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2008-02/0399.html
http://www.milw0rm.com/exploits/5128
http://www.securityfocus.com/bid/27842
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40573

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top