Podatność CVE-2008-0860


Publikacja: 2008-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the AVG plugin in Kerio MailServer before 6.5.0 has unspecified impact via unknown remote attack vectors related to null DACLs.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Kerio -> Avg plugin 
Kerio -> Kerio mailserver 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0594
http://www.securitytracker.com/id?1019428
http://www.securityfocus.com/bid/27868
http://www.kerio.com/kms_history.html
http://secunia.com/advisories/29021

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top