Podatność CVE-2008-0892


Publikacja: 2008-04-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The replication monitor CGI script (repl-monitor-cgi.pl) in Red Hat Administration Server, as used by Red Hat Directory Server 8.0 EL4 and EL5, allows remote attackers to execute arbitrary commands.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Red hat -> Directory server 
Redhat -> Directory server 
Redhat -> Fedora directory server 

 Referencje:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01433676
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2008-0199.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2008-0201.html
http://www.securityfocus.com/bid/28802
http://www.securitytracker.com/id?1019856
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1449/references
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=437301
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41840
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-April/msg00380.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-April/msg00386.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top