Podatność CVE-2008-0987


Publikacja: 2008-03-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in Image Raw in Apple Mac OS X 10.5.2, and Digital Camera RAW Compatibility before Update 2.0 for Aperture 2 and iPhoto 7.1.2, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Adobe Digital Negative (DNG) image.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Aperture 
Apple -> Iphoto 

 Referencje:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307562
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2008/Mar/msg00001.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2008/Mar/msg00003.html
http://support.apple.com/kb/HT1232
http://www.securityfocus.com/bid/28304
http://www.securityfocus.com/bid/28363
http://www.securitytracker.com/id?1019659
http://www.securitytracker.com/id?1019683
http://www.securitytracker.com/id?1019684
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA08-079A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0924/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0957/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41294

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top