Podatność CVE-2008-1200


Publikacja: 2008-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Microsoft Access allows remote user-assisted attackers to execute arbitrary code via a crafted .MDB file, possibly related to Jet Engine (msjet40.dll). NOTE: this is probably a different issue than CVE-2007-6026.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Access 
Microsoft -> JET 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/28087
http://pandalabs.pandasecurity.com/archive/New-MS-Access-exploit.aspx

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top