Podatność CVE-2008-1207


Publikacja: 2008-03-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in Fujitsu Interstage Smart Repository, as used in multiple Fujitsu Interstage products, allow remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via (1) an invalid request or (2) a large amount of data sent to the registered attribute value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Fujitsu -> Interstage application server enterprise 
Fujitsu -> Interstage application server plus 
Fujitsu -> Interstage application server standard j 
Fujitsu -> Interstage apworks enterprise 
Fujitsu -> Interstage apworks modelers j 
Fujitsu -> Interstage apworks standard j 
Fujitsu -> Interstage business application server 
Fujitsu -> Interstage smart repository 

 Referencje:
http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products-f/interstage-sr-200801e.html
http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products-f/interstage-sr-200802e.html
http://www.securityfocus.com/bid/28114
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0786
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41039
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41041

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top