Podatność CVE-2008-1243


Publikacja: 2008-03-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability on the Linksys WRT300N router with firmware 2.00.20, when Mozilla Firefox or Apple Safari is used, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the dyndns_domain parameter to the default URI.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Linksys -> Wrt300n 

 Referencje:
http://code.bulix.org/cx46qa-65489
http://code.bulix.org/koom78-65490
http://www.gnucitizen.org/projects/router-hacking-challenge/
http://www.securityfocus.com/archive/1/489009/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41121

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top