Podatność CVE-2008-1265


Publikacja: 2008-03-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Linksys WRT54G router allows remote attackers to cause a denial of service (device restart) via a long username and password to the FTP interface.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Linksys -> Wrt54g 

 Referencje:
http://www.gnucitizen.org/projects/router-hacking-challenge/
http://www.securityfocus.com/archive/1/489009/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41127

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top