Podatność CVE-2008-1276


Publikacja: 2008-03-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in the IMAP service (MEIMAPS.EXE) in MailEnable Professional Edition and Enterprise Edition 3.13 and earlier allow remote authenticated attackers to execute arbitrary code via long arguments to the (1) FETCH, (2) EXAMINE, and (3) UNSUBSCRIBE commands.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Multiple vulnerabilities in MailEnable Professional/Enterprise 3.13
Luigi Auriemma
11.03.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/maildisable-adv.txt
http://securityreason.com/securityalert/3724
http://www.securityfocus.com/archive/1/489270/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28145
http://www.securitytracker.com/id?1019565
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0799/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41058
https://www.exploit-db.com/exploits/5249

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top