Podatność CVE-2008-1277


Publikacja: 2008-03-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The IMAP service (MEIMAPS.exe) in MailEnable Professional Edition and Enterprise Edition 3.13 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via (1) SEARCH and (2) APPEND commands without required arguments, which triggers a NULL pointer dereference.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Multiple vulnerabilities in MailEnable Professional/Enterprise 3.13
Luigi Auriemma
11.03.2008

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/maildisable-adv.txt
http://securityreason.com/securityalert/3724
http://www.securityfocus.com/archive/1/489270/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28145
http://www.securitytracker.com/id?1019565
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0799/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top