Podatność CVE-2008-1332


Publikacja: 2008-03-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Asterisk Open Source 1.2.x before 1.2.27, 1.4.x before 1.4.18.1 and 1.4.19-rc3; Business Edition A.x.x, B.x.x before B.2.5.1, and C.x.x before C.1.6.2; AsteriskNOW 1.0.x before 1.0.2; Appliance Developer Kit before 1.4 revision 109393; and s800i 1.0.x before 1.1.0.2; allows remote attackers to access the SIP channel driver via a crafted From header.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.8/10
9.2/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Brak
Affected software
Asterisk -> Asterisk 
Asterisk -> Asterisk appliance developer kit 
Asterisk -> Asterisk business edition 
Asterisk -> Asterisknow 
Asterisk -> Open source 
Asterisk -> S800i 

 Referencje:
http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2008-003.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2008-04/msg00011.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200804-13.xml
http://securitytracker.com/id?1019629
http://www.asterisk.org/node/48466
http://www.debian.org/security/2008/dsa-1525
http://www.securityfocus.com/archive/1/489818/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28310
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0928
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41308
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-March/msg00438.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-March/msg00514.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top