Podatność CVE-2008-1390


Publikacja: 2008-03-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The AsteriskGUI HTTP server in Asterisk Open Source 1.4.x before 1.4.19-rc3 and 1.6.x before 1.6.0-beta6, Business Edition C.x.x before C.1.6, AsteriskNOW before 1.0.2, Appliance Developer Kit before revision 104704, and s800i 1.0.x before 1.1.0.2 generates insufficiently random manager ID values, which makes it easier for remote attackers to hijack a manager session via a series of ID guesses.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
HTTP Manager ID is predictable
Asterisk Securit...
25.03.2008

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Asterisk -> Asterisk 
Asterisk -> Asterisk appliance developer kit 
Asterisk -> Asterisk business edition 
Asterisk -> Asterisknow 
Asterisk -> S800i 

 Referencje:
http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2008-005.html
http://securityreason.com/securityalert/3764
http://www.securityfocus.com/archive/1/489819/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28316
http://www.securitytracker.com/id?1019679
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41304
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-March/msg00438.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-March/msg00514.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top