Podatność CVE-2008-1444


Publikacja: 2008-06-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in Microsoft DirectX 7.0 and 8.1 on Windows 2000 SP4 allows remote attackers to execute arbitrary code via a Synchronized Accessible Media Interchange (SAMI) file with crafted parameters for a Class Name variable, aka the "SAMI Format Parsing Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Microsoft DirectX SAMI File Format Name Parsing Stack Overflow Vulnerability
zdi-disclosures ...
13.06.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Directx 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=121380194923597&w=2
http://securityreason.com/securityalert/3937
http://securitytracker.com/id?1020223
http://www.securityfocus.com/archive/1/493250/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29578
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA08-162B.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1780
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-08-040/
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2008/ms08-033
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A5562

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top